هر كس به خدا توكل كند، خداوند هزينه او را كفايت مى كند و از جايى كه گمان نمى برد به او روزى مى دهد. پیامر(ص)
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5095
 بازدید امروز : 39
 کل بازدید : 329598
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.3170

تست

رديف

مجري

عنوان طرح

تاريخ

1

خانم ناهيد محمدي

بررسي خشونت فيزيكي در دوران بارداري در زنان حامله ارجاع شده مركز پزشكي قانوني همدان در سال 85-86

 

26-2-85

2

خانم رفعت بخت

بررسي ميزان استفاده و عوامل موثربر انتخاب روشهاي پيشگيري از بارداري در خانمهاي مراجعه كننده به درمانگاههاي شهر همدان

2-3-85

3

خانم فرزانه سلطاني

بررسي الگوي سيكل قاعدگي در دختران دبيرستان شهر همدان

 

20-4-85

4

دكتر سيف ربيعي

بررسي شيوع همسرآزاري و عوامل موثر برآ ن در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي شهر همدان

 

15-12-85

 

5

دكتر امير حسين مقصود  

شیوع سرمی توکسوپلاسموز در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی همدان

 

3-8-86

 

6

خانم طيبه آرتيماني   

تأثیر آموزش بهداشت جنسی بر میزان رعایت اصول بهداشت جنسی در زنان مراجعه کننده به درمانگاههای شهر همدانچ

 

5-4-86

 

7

خانم خداكرمي 

بررسی نیازهای آموزشی زنان جوان همدان پیرامون بهداشت جنسی ازدواج و تعیین راهکار مناسب...

 

5-4-86

 

8

خانم سودابه آقابابايي 

بررسي بروز مول در مراجعين به مراكز درماني استان همدان

 

20-4-86

 

9

دكتر محمد عباسي

بررسي عوامل مرتبط با پيش آگهي سرطان پستان در بيماران مركز انكولوژي بيمارستان سيناي همدان  (پایان نامه)

 

20-4-86

 

10

دكتر محمد واحدي

بررسي رابطه بين مصرف قرصهاي ضدبارداري خوراكي با بروزماركرهاي CA5-3, CEA, C-erb B2

 

20-8-86

11

 

دكتر حميد اله وردي پور

بررسی باورهای ترغیب کننده مادران به انتخاب روش سزارین و علل اقدام به سزارین در شهرهای همدان و تبریز

20-8-86

12

دكتر شهره امدادي 

ررسی وضعیت فعالیت جسمانی زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

23-11-86

13

دكتر بشيريان  

بررسی رابطه افسردگی، جنس نوزاد با مشخصات دموگرافیک خانمهای زایمان کرده در بیمارستان فاطمیه شهر همدان در سال 87

7-12-86

14

دكترحيدر  طويلاني 

 

بررسی مقادیر لیپیدها و لیپوپروتئین های پلاسما در طی چرخه قاعدگی

 

27-1-87

15

دكترحيدر  طويلاني 

 

بررسی فعالیت آنزیم آدنوزین د آمیناز در طی چرخه قاعدگی

 

27-1-87

16

دكتر هديه رياضي 

 

بررسی مقایسه ای دیدگاه زنان و مردان نابارور نسبت به رحم جایگزین

 

8-5-87

17

 

دكتر مرضيه فريماني 

بررسی تاثیر متفورمین بر تغییرات انتروپومتریک، متابولیک و هورمونی در بیماران تخمدان پلی کیستیک پایان نام

 

3-10-87

18

دكتر يداله فتحي

 

بررسی رابطه خودكارآمدي درك شده استفاده ازوسايل پيشگيري از بارداري و نوع حاملگي (خواسته/ناخواسته) در بين زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر همدان در سال 1388

 

5-3-88

19

دكتر صديفه موسوي

بررسی شیوع دیسمنوره در دانشجویان دختر خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی همدان و نحوه خود درمانی آنها

 

3-10-87

20

خانم عفت صادقيان

بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر همدان در سالهای1387- 1388 (دانشجویی

3-10-87

21

عباس مرادي 

 

 

بررسي شاخص هاي سلامت در زنان روستايي استان همدان و روند آن طي سال هاي 1377 تا 1387

 

14-4-88

22

دكتر سعيد احمدي

بررسي تاثير رينيت حاملگي بر يافته هاي تيمپانومتري

 

14-4-88

23

دكتر محمد احمدپناه 

 

 

 

 

 

مطالعه سير اعتياد در درمانجويان زن وابسته به مواد افيوني شهر همدان

22-10-88

 

24

دكتر زراعتي

ررسي مقايسه اي اثر فرآورده هاي گياهي (فنلين-ويتاگنوس) با مفناميك اسيد بر ديسمنوره اوليه و خونريزي قاعدگي در دانشجويان مونث دانشگاه علوم پزشكي همدان (دانشجويي)

 

19-8-88

25

دكتر يداله فتحي

بررسي ميزان حمايت اجتماعي درك شده در بين زنان بالاي 35 سال مراجعه كننده به مراكز ماموگرافي شهر همدان در سال 1388(دانشجويي)

 

19-8-88

26

دكتر طيبه آرتيماني 

 

 

 

 

 

 

بررسي تاثير روش زايمان بر روي عملكرد جنسي پس از زايمان در زنان مراجعه كننده به برخي درمانگاههاي شهر همدان  (دانشجويي)

6-11-88

27

 

دكتر هزاوه اي 

   بررسي وضعيت انجام فعاليت بدني و كنترل متابوليك در زنان ديابتي نوع 2 مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت شهر همدان با بهره گيري از مدل مراحل تغيير

 

 

18-11-88

28

خانم رفعت بخت 

بررسي فراواني آنمي و برخي عوامل موثر بر آن در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتيدرماني شهرهمدان در سال1389(دانشجويي)

 

 

25-8-89

 

29

دكتر صبوري قناد 

بررسي سرواپيدميولوژي HSV و HBV در زنان مراجعه كننده به مركز ژنتيك بيمارستان شهيد بهشتي همدان طي سالهاي 88-84 (دانشجويي)

 

28-10-89

30

خانم شهره امدادي

بررسي آگاهي و باورهاي مرتبط با سلامت جنسي در بين زوجين در آستانه ازدواج با بهره گيري از مدل اعتقاد بهداشتي در شهر همدان درسال 1389

 

8-11-89

31

خانم ناهيد محمدي

 

مقايسه وضعيت تغذيه در دانشجويان دختر خوابگاهي و غير خوابگاهي دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي همدان 90-89

 

24-12-89

 

32

دكتر حسين بخشايي

ررسـي تاثير ليدوكائين وريدي بر ميزان درد پس از عمل جراحي سزارين الكتيو به دنبال بيهوشـي به روش اسپـاينال در بيمـارستان فاطميه شهرهمدان (پايان نامه)

 

24-12-89

 

33

دكتر خدايار عشوندي

 

ارتباط پرفشاري خون بارداري با عوارض مادر و نوزاد در بيمارستانهاي شهر همدان در سال 1390

 

24-12-89

 

34

دكتر يداله فتحي

بررسي ميزان حمايت اجتماعي درك شده و اضطراب و برخي از عوامل مرتبط با آن در بين زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر همدان در سال 1390

 

30-1-90

 

35

دكتر مهدي شيرين زاد

ارتباط بين كورتيزول بزاق و پلاك دنداني در خانم هاي باردار (پايان نامه)

 

14-4-90

36

دكتر صغري ربيعي 

 

بررسي فراواني افسردگي در بيماران مبتلا به سندرم پلي سيستيك در بيمارستان فاطميه شهر همدان و كلينيك غدد در سال 1390

 

28-4-90

37

دكتر جلال پورالعجل 

 

بررسي اثر چاقي بر سرطان پستان در زنان با مطالعه متا آناليز(پايان نامه ))

 

12-7-90

38

دكتر مرضيه فريماني

تعيين ميزان بيان ژنهايHOXA11,HOXA1     در اندومتر زنان مبتلا به ميومادر هنگام لانه گزيني قبل و بعد از ميو مكتومي(پايان نامه)

 

29-9-90

39

دكتر سعيد افضلي 

بررسي سطح هورمونهايFSH-LH استروژن و پروژسترون در زنان اقدام كننده به خودكشي با داروها و مواد شيميايي مراجعه كننده به بخش مسمومين بيمارستان فرشچيان 1390( طرح تحقيقاتي)

 

13-1-90

40

دكتر زهرا معصومي

بررسي فراواني علل ناباروري در افراد مراجعه كننده به مركز ناباروري بيمارستان فاطميه همدان از مهر 89 تا مهر 90 (دانشجويي

13-10-90

41

دكتر حسين مقصود 

 

مقايسهIgGavidity test  و IgM ElISA در افتراق توكسوپلاسموز حاد ومزمن در زنان باردار(پايان نامه)

 

18-11-90

42

دكتر مريم داودي

بررسي تاثير سولفات منيزيم وريدي بر ميزان درد پس از عمل جراحي سزارين به دنبال بيهوشي به روش اسپاينال (پايان نامه)

 

18-11-90

43

 

خانم دكتر زهره عليزاده

 

بررسي اثر تحريك مكرر تخمداني بر مورفولوژي اندومتر رحم موش در زمان لانه گزيني 

 

29-1-91

44

دكتر مهرانگيززماني

بررسي روند عملكرد تيروئيد قبل و بعد از تخليه مول در بيماران با حاملگي مولار در بيمارستان فاطميه همدان در سال 1391

 

5-4-91

45

دكتر محمد حسين محجوب 

مقايسه نتايج مدلهاي رگرسيوني كاكس و پارامتري بقا در مدل بندي عوامل موثر بر مدت زمان بستري زنان در دوره بعد از زايمان در بيمارستان فاطميه شهر همدان

 

5-2-91

46

دكتر نوشين بزازي

مقايسه فراواني خشكي چشم بدنبال عمل آب مرواريد در چشم عمل شده با چشم مقابل خانمهاي بالاي 50 سال

 

5-2-91

 

 

 

 <>